Zalando
ZAL.DE

Zalando (ZAL.DE) - Net assets

Net assets on the balance sheet as of June 2023 : $2.47 B

According to Zalando's latest financial reports the company has $2.47 B in net assets.
A companyโ€™s net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.

Zalando - Net assets on balance sheet (from 2013 to 2023)

Net assets by year

Year Net assets Change
2022-12-31$2.35 B-6.27%
2021-12-31$2.51 B-5.03%
2020-12-31$2.64 B40.28%
2019-12-31$1.88 B6.43%
2018-12-31$1.77 B-4.07%
2017-12-31$1.84 B24.7%
2016-12-31$1.48 B6.58%
2015-12-31$1.39 B1.44%
2014-12-31$1.37 B81.56%
2013-12-31$0.75 B24.53%
2012-12-31$0.60 B343.18%
2011-12-31$0.13 B192.94%
2010-12-31$46.68 M